Jeremy Irons at the 52nd Antalya Film Festival » antalya15

Photo by Orhan Kuzu – Anadolu Agency